Výklad karet
Výklad karet

Čtení z ruky
Chiromantie

Regresní terapie
Regresní terapie

Celostní terapie
Cesta sebepoznání
Celostní terapie

Určení 10 silových zvířat

Určení 10 silových zvířat.


Vítejte na stránkách kartářky a terapeutky Adriany Maslančíkové

Esoterikou se profesionálně zabývám už přes několik let a působím v oblasti výkladu karet, regresní terapie, chiromantie, celostní terapie a práci s energiemi. Specializuji se především na nasměrování (křížové cesty) a krizovými (překážkovými) situacemi, jakožto zkušenostmi na cestě osobního a duchovního růstu, dále pak s tím související plán duše a karmu, sebereflexí a sebepoznáním, harmonizací (uzdravování a léčení). V rámci možností předávám své zkušenosti na přednáškách a v kurzech, zejména pak propagací zenového tarotu, jako domácí lékárničku pro duši v každodenního života člověka. Stále se učím, rozvíjím a prohlubuji tak své vědění za účelem dosažení kvalitnějšího průběhu a výsledku práce s klientem. Ve své praxi v se nezaměřuji pouze na dospělé, ale snažím se pomoci i dětem.
Předpověď na rok 2018


Následující rok je vrcholným prodloužením toho co bylo dosaženo v roce uplynulém a tím se ještě více prohloubí poznání a nalezneme opět to co bylo ztracené a ztratíme definitivně to, co k nám nepatří. Ještě je sice mnohé zahaleno pod rouškou tajemství a proto budeme postupovat klidně, pomalu a lehce, ale s vnitřní neotřesitelnou jistotou, překonávající všechen strach i případné překážky, nezdary a přešlapy. Toto následování tak či onak povede opět jenom k nám a tím i k velkému naplnění a radosti.

Adri
Facebook Facebook       RSS RSS