Nabízené služby


Celostní terapie - cesta sebepoznání a sebeobjevení


Celostní terapie

Při celostní terapii využívám metody výkladu z karet určených pro rozbor osobnosti, dále pak čísla pro vhled osudu a karmy, chiromantie a vědomé meditace za účelem integrace a nalezení vlastní cesty. Karty, čísla, dlaně a vize o nás hodně vypovídají, a proto slouží jako skvělé vodítko pro seberealizaci a naplnění, neboť vše je velmi individuální. Tyto ukazatelé jsou indiciemi, kdy klient získává jedinečnou možnost náhledu na sebe sama. Často tento pohled bývá zastřený iluzí, kterou jsme o sobě získaly během života a nebo nám ji někdo vnutil. Jindy může být podoba zdeformována bolestí, smutkem, strachem, zlobou a nebo touhou. Někdy je manipulace s naší osobou natolik silná, že člověk ani neví kdo je, cítí se ztracený, zmatený a frustrovaný. Na základě indicií zjišťuji kam až deformace sahá a následně na to volím intuitivně alternativu, která vede opět do středu a skutečné podstaty nás samých. Jinými slovy jde o integraci solaru plexusu, tedy třetí čakry tvořící naši osobnost, která v sobě nese talent, vlohy a předurčení. Zrcadlí se v našem jedinečném projevu sebevyjádření (otisku), jenž je zvolené námi a nebo vyšší sférou, jako role a odráží se pak v našich "já". Pokud v nevědomosti neovládáme svoji roli, ale ona ovládá nás, může se následně prolnout druhotný aspekt našich osobností zvaný “temnota” nebo-li úskalí. A proto je dobré znát svá možná úskalí bez jakéhokoliv potlačování a přemáhání pro život v klidu a harmonii žít. Protože když něco potlačujeme a popíráme, pak před tím utíkáme a jak moudré rčení praví, často narazíme právě na to před čím utíkáme. Čím je člověk duchovně vyspělejší, tím větší schopnosti i předurčení v něm dřímá a o to více uvědomění, bdělosti a ctností by v sobě měl mít a rozjímat.

Když si je člověk vědomí sám sebe, přijímá se, pak může být sám sebou, dělat co ho baví, milovat, tvořit a doslova zářit jako slunce. Už není třeba se za ničím honit, ani od něčeho utíkat a nic předstírat (ego). Uvědomuje si sám sebe a svoji hodnotu, přebírá zodpovědnost za svůj život bez obviňování a výmluv a otevírá tak bránu k zdravému sebevědomí a sebeúctě. Navrací se ke své skutečné podstatě a je v souladu sám se sebou i se svým prostředím, cítí se silný a svobodný.

V České republice jsou osobnosti na základě vyhovujících tabulek společnosti do značné míry manipulovány a následně deformovány a proto tolik lidí trpí problémy spojené s trávicím traktem, poruchou osobnosti, úzkostmi a depresemi. Je zde mnoho nadřazování a podřazování, které ve jménu moci ničí bezpodmínečnou lásku, úctu, rovnoprávnost, plnohodnotnost a zdraví. Ale plamínek kteří v nás hoří, hoří stále a nemůže být nikdy udušen.

Celý proces v uvedených odstavcích průběhu sezení trvá přibližně 2 až 4 hodiny.


Facebook Facebook       RSS RSS

Spolupracuji
Antakarana
Centrum osobního rozvoje

Luxusní srub
Luxusní srub