Nabízené služby


Čtení z ruky (chiromantie)


Chiromantie

Naše podvědomé síly a vědomé činy utváří kroky, jenž se zapisují, jako kódy prostřednictvím čar do našich rukou a ty se pak stávají čitelným vodítkem o nás a našem životě. Můžeme z nich vyčíst kdo jsme, co si neseme do budoucna a kam směřujeme. Dále pak i počet dětí a jejich pohlaví, vyhlídky týkající se zdraví, peněz, vztahů a naše schopnosti, od kterých se odvíjí jednotlivé úspěchy. Každá rýha v sobě nese důležité informace, o kterých člověk nemusí mít ani tušení a přesto má na něj silný vliv. Už při samotném narození člověka jsou pevně zaznačeny do jeho levé dlaně a v té pravé se pak zrcadlí, jak se nám stanovený plán daří realizovat a nebo měnit. Proto se jednotlivé křivky na obou rukách málo kdy shodují, neboť náš život je neustále v pohybu a my ho můžeme na základě rozhodování různě ovlivňovat a měnit. I zde lze tedy vyčíst, zda-li jsou naše kroky v souladu s vlastním cítěním a nebo nikoliv a jaká tak naše budoucnost bude.

Nabízím možnost čtení z ruk i na dálku z fotografií dlaní a platbě předem, bližší informace zašlu na email.

Délka trvání přibližně 20-30 minut a cena je 350 Kč.


Facebook Facebook       RSS RSS