Nabízené služby


Regresní terapie - Cesta volání duše, znovuzrození a nasměrování


Regresní terapie

Regresní terapie je jedinečný proces zaměřený na naše podvědomí, ve kterém se ukrývají nezpracované situace z minulosti, jenž máme buď vůči sobě a nebo druhým. Ty pak velmi silně ovlivňují náš současný i budoucí život v jeho prožitku i kvalitě. Z ezoterického hlediska se jedná o energetickou vibraci postrádající intuicí a vůli boží, tedy karmu. Vědomá meditace umožní danou záležitost opět vynést na povrch, zpracovat a uvolnit. V opačném případě dochází k velmi nepříjemným stavům jako je úzkost, smutek, bolest, deprese, krize a daná lekce se může opakovat tak dlouho, dokud není zcela pochopena. Regrese tedy pomáhá pochopit jednotlivá úskalí v našem žití a tím může dojít k celkovému zvratu, kdy se znovu navracíme k sobě a své skutečné podstatě. Současně nám regrese umožňuje prožít danou situaci i na pocitové úrovni a dovolit tak emocím navždy odejít. Jde tedy o velmi hluboký a očistný prožitek, přinášející světlo a směr do našeho života, aniž bychom za sebou něco vláčely a nebo byly v zajetí takzvaných začarovaných kruhů.Průběh sezení regresní terapie:

Na začátku sezení spolu vyplníme krátký dotazník, který mi pomůže udělat si přehled o důležitých faktech ve Vašem životě a o Vás samotných. Díky tomu získá celá situace na uvolnění, důvěře, opadnutí zábran a komunikativnosti. Současně můžou vyplynout na povrch věci, které mají větší opodstatnění příčiny problémů, než jsme se domnívali a nebo si připouštěli.

Po ukončení dotazníku následuje přehled o Vašem niterním stavu a tím i důležitých podvědomých informací za pomocí Zenového tarotu, který odkrývá právě nevyřešené oblasti v našem životě. Zde se už začínají údaje z dotazníku a z karet prolínat, prohlubovat, doplňovat a uvědomovat. Ve třetím kroku po krátké pauze přichází na řadu samotná Regresní terapie. Než se tak ale stane, budete předem informování o tom, jak Regrese funguje a jaký má průběh. U této praktiky je důležité pohodlí a proto doporučuji vzít si pohodlné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře.

Na konec následuje rekapitulace, objasnění a řádné uzavření z celého sezení. Klient má odcházet s pocitem pochopení, jenž vede ke klidu a jistotě.

Všechny podstatné zprávy ze sezení budu zaznamenávat pro jejich případné využití do budoucna a nebo pro sepsaní souhrnu, který Vám pošlu na Váš email. Ten většinou slouží jako vodítko a nebo osobní manuál.


Celý proces v uvedených odstavcích průběhu sezení trvá přibližně 2 až 4 hodiny.

PĚT NEJVĚTŠÍCH MÝTŮ O REGRESNÍ TERAPII:

 • Fyzická bolest je tam reálná, nechci ta traumata zažít znovu.
  Není to pravda, člověk se na zážitek dívá naopak s nadhledem. Fyzická bolest tam je, ale ve velmi zmírněné formě, něco jako náznak. Člověk ji prožívá jinak než tu skutečnou.
 • Může se stát, že někdo zůstane zaseknutý v minulém životě?
  Stát se to pochopitelně nemůže. Při regresi jste stále při plném vědomí, vše si pamatujete a komentujete. Nejde o hypnózu.
 • Absolvuji regresi a co dál?
 • Tím to pochopitelně nekončí. Vše je o práci na sobě, člověk si musí přehodnotit své myšlení a postoje. Terapeut by měl umět dotyčnému vysvětlit a poukázat na slabiny a na to, na čem by měl zapracovat.
 • Lidé si myslí, že regresní terapie je pouze o náhledu do minulých životů.
  U každého člověka je regrese individuální. Stačí mnohdy projít dětství či prenatální období, tam je zaklíněno spoustu příčin současných problémů. Není podstatné kým, nebo čím jsme byli. Důležité je pochopit co nám vzpomínky asociují a jaké si z toho máme vzít ponaučení.
 • Strach, že se v regresi nic neukáže.
  Omyl, vždy se něco ukáže. Ovšem vždy jen to, co je člověk schopen v danou chvíli zpravovat. Pochopitelně se to musí zpracovat dobře a do hloubky. Regrese nás učí používat svou intuici, zdravě eliminovat ego a především nám ukazuje cestu k větší trpělivosti.

I když je samotná regrese velmi účinná na základě osobního prožitku, tak je nutné podotknout, že se nám právě teprve zde otvírají dveře k práci na nás samotných a v tom spočívá možnost změny našich postojů, vlastní seberealizace a tím i změny celého našeho života. Protože většinou pravda, která mnohdy bolí, a lidé se bojí tuto pravdu najít sami v sobě. Mají strach sami ze sebe, jejich ego se brání tomu, něco změnit nebo pochopit. Bojí se přijmout zodpovědnost a fakt, že sami mohli být v minulosti škodiči a páchat negace. Uniká jim, ale důležitá věc. Karmické očistě se nevyhnou a jednou je to dostihne. Zejména pokud nejsou schopni odpustit. Nejen ostatním, ale i sobě. Před svou karmou nikdo neuteče. ,,Většinou je pro nás snadnější žít v negativních programech. Nenávisti, lítosti, hněvu, závisti, strachu, pýše, neodpuštění a mohla bych pokračovat do nekonečna. Je třeba si uvědomit, že naše planeta volá po očistě. Je třeba zbavit se všeho zlého a zkaženého. A to jedině láskou a pochopením.“Facebook Facebook       RSS RSS

Spolupracuji
Antakarana
Centrum osobního rozvoje

Luxusní srub
Luxusní srub